VirtualBox Zabbix3.0 インストール構築

2016年2月16日、Zabbix3.0がリリースされました。

今回のバージョンアップでは、WEBインターフェースデザインの一新、通信の暗号化、予測検知機能など、100以上の機能改善が行われました。

5 What's new in Zabbix 3.0.0 | Zabbix Documentation 3.0

 

1. Zabbix 3.0 のインストール
Zabbixのリポジトリを追加
rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el7.noarch.rpm

yum -y install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-web-japanese
yum -y install zabbix-agent
yum -y install zabbix-get

Zabbix の yumリポジトリyum update でアップデートされないように無効化しておく
vim /etc/yum.repos.d/zabbix.repo

[zabbix]
enabled=1
      ↓
enabled=0

[zabbix-non-supported]
enabled=1
      ↓
enabled=0

 

2. Zabbix3.0 用のDBを構築
mysql -u root -p;
create database zabbix default character set utf8;
grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'password';
flush privileges;
exit;
 

Zabbix3.0 用のDBスキーマとデータをインポート
cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-3.0.1/
zcat create.sql.gz | mysql -uroot -p zabbix

 

3. Zabbixサーバの設定と起動
vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf
# DBPassword=
       ↓
DBPassword=password

 

4. Apacheの設定
vim /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

# php_value date.timezone Europe/Riga

php_value date.timezone Asia/Tokyo


5. Zabbixサーバの起動と自動起動設定
systemctl start zabbix-server
systemctl enable zabbix-server


6. Apacheの再起動
service httpd restart

 

7. Zabbixエージェントの動作確認
zabbix_get -s 127.0.0.1 -k agent.version
3.0.1  ←  バージョンが表示されればOK

 

8. Zabbix 接続テスト & 初期設定
http://******/zabbix/